PROGRAMMES

   WORKSHOP 2022    WORKSHOP 2022

Workshop training 2023

* Click  SINI

   TEACHING GUIDE    TEACHING GUIDE

Berikut adalah pautan ke laman-laman web dan bahan-bahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran yang mungkin bermanfaat kepada anda.

LAMAN WEB

ARTIKEL

E-BOOK

LAMAN WEB LAIN YANG BERKAITAN:
MOOC/OER/OCW

Link to flipped class sites

HOW THE OPEN ONLINE COURSE EVOLVED AND WHY WE SHOULD BE A PART OF IT

Recorded presentation speakers in 'The Global Classroom Seminar' organised by USM on 20th August 2014

   SOTL    SOTL

SOTL 2023 Poster Design

APAKAH ITU SOTL?

Geran penyelidikan Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) adalah geran yang membiayai aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang menyumbang kepada kreativiti, inovasi, keberkesanan dan peningkatan kualiti dalam padagogi.

Istilah dan prinsip Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) menjangkau lebih daripada penggunaan pendekatan mengajar yang berkesan dan inovatif di dalam bilik kuliah. SoTL melibatkan :

- Inkuiri saintifik ke atas pengajaran, keterlibatan pelajar, maklum balas kepada pelajar dan proses refleksi pensyarah ke atas pengajaran dan pembelajaran,

- Perkongsian dapatan kajian dalam bentuk pembentangan dan penulisan akademik.

Geran Penyelidikan Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) telah diwujudkan di universiti penyelidikan tempatan dan antarabangsa untuk membudayakan “research-based teaching” dalam kalangan pensyarah, merentasi semua bidang ilmu.

JUSTIFIKASI SOTL

Geran ini akan membantu UUM mencapai KPI baru Projek Agenda Kritikal (CAP) Pembelajaran dan Pengajaran. Hasil penyelidikan SoTL dapat memberi impak positif kepada UUM, selaras dengan misi universiti sebagai pusat kecemerlangan pengajaran,pembelajaran dan penyelidikan, iaitu:

 • Membudayakan penambahbaikan berterusan pengajaran dan pembelajaran oleh staf akademik,
 • Meningkatkan jumlah penyelidikan universiti,
 • Menambah peluang untuk staf akademik menerbitkan artikel berimpak tinggi melalui pelbagai jurnal antarabangsa yang menerima artikel berasaskan SoTL.

PANDUAN PERMOHONAN SoTL

BORANG PERMOHONAN SoTL

BAHAN BACAAN SOTL:

SYARAT AM PERMOHONAN: 

 Geran ini terbuka kepada kepada semua staf akademik UUM dengan syarat-syarat am berikut: 

 1. Pemohonan dibuka kepada staf akademik berstatus tetap dan aktif;
 2. Warganegara Malaysia;
 3. Pensyarah kontrak atau pensyarah pelawat tidak boleh mengetuai projek penyelidikan SoTL tetapi boleh menjadi ahli;
 4. Tidak mengetuai mana-mana projek penyelidikan Geran Dalaman Universiti (cth; Kajian Kes dan lain-lain) pada tahun permohonan;
 5. Bilangan ahli projek adalah tidak kurang daripada seorang dan tidak melebihi lima (5) orang dalam satu projek;
 6. Pemohon dibenarkan mengetuai hanya SATU (1) projek penyelidikan SoTL sahaja pada sesuatu masa;
 7. Penyelidik yang sedang menjadi ahli projek penyelidikan SoTL yang belum tamat boleh memohon, namun keutamaan akan diberikan kepada pensyarah yang belum mendapat geran SoTL;
 8. Pensyarah yang sedang cuti belajar tidak dibenarkan untuk memohon atau menganggotai kumpulan penyelidik;
 9. Panel penilai SoTL yang telah dilantik tidak boleh memohon geran SoTL bagi tahun tersebut;
 10. Staf akademik yang memegang jawatan di UTLC tidak boleh memohon geran SoTL bagi tahun semasa;
 11. Ketua Penyelidik diwajibkan menghadiri bengkel SoTL anjuran UTLC pada tahun semasa permohonan;
 12. Permohonan perlu dihantar menggunakan borang baru “Borang Permohonan Geran SoTL 2023” yang boleh didapati di website UTLC: (link) dalam bentuk hard copy;
 13. Tarikh tutup Permohonan adalah pada 9 April 2023. Permohonan selepas tarikh berikut tidak akan diproses;
 14. Permohonan perlu dihantar kepada:

Pengarah
Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti (UTLC)
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM Sintok
(u/p: Urusetia Geran Penyelidikan SoTL ) sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada 13 April 2023 (Khamis)

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi urusetia di talian 04-928 4708 (Cik Aida Farzana Binti Mohamad Hafizie).

Sekian, terima kasih.

   ANUGERAH PENDIDIK CEMERLANG (DTA)    ANUGERAH PENDIDIK CEMERLANG (DTA)

 POSTER DTA 2022 02

Anugerah Pendidik Cemerlang (DTA) ini diujudkan oleh UUM bagi mengiktiraf kemahiran pengajaran pensyarahnya dan kerana menyedari pentingnya aspek pengajaran dan pembelajaran pelajar di universiti. Pelaksanaan DTA juga adalah tanda UUM turut mementingkan sumbangan para pensyarahnya serta sentiasa mendorong mereka untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan kualiti pengajaran bagi menghasilkan graduat yang berketerampilan serta mempunyai daya pasar yang tinggi. Selain ini, kualiti pengajaran yang tinggi akan mengharumkan lagi nama UUM.

pdf

 Borang Pencalonan DTA 2023   Download
pdf   Panduan DTA 2023  Download
   ANUGERAH INOVASI PENGAJARAN / INNOVATIVE TEACHING AWARD (ITA)    ANUGERAH INOVASI PENGAJARAN / INNOVATIVE TEACHING AWARD (ITA)
   INSPIRATIONAL ACADEMICIAN PROGRAMME (IAP)    INSPIRATIONAL ACADEMICIAN PROGRAMME (IAP)

Inspirational Academician Programme (IAP) merupakan program pembangunan bakat (Inspiring Lecturer) yang dianjurkan oleh UTLC bertujuan untuk melahirkan champion serta berkongsi ilmu dan memberikan pendedahan awal kepada pelapis pemimpin pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi memperkasakan bidang PdP di kalangan tenaga akademik UUM.

Program IAP mula dilaksanakan pada tahun 2016 dan melibatkan sembilan (9) modul berikut:
(i) Curriculum Design, Management & Development (CDMD)
(ii) e-Learning
(iii) Industrial Training/ Practicum
(iv) Interactive Lecture
(v) Learners Diversity
(vi) Learning & Teaching in Higher Education
(vii) Learning Engagement & Motivation (LEM)
(viii) Modular Approach
(ix) Problem Based Learning.

Sebanyak 6 modul ditawarkan pada tahun 2023, iaitu:

(i) Interactive Digital Learning (IDL)

(ii) Nurturing Engaged and Empowered Learners (NEEL)

(iii) Problem Based Learning (PBL)

(iv) Alternative Assessment (AA)

(v) Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

(vi) Curriculum Design, Management & Development (CDMD)

Pelaksanaan modul-modul IAP melibatkan tiga (3) siri, iaitu Siri 1, Siri 2 dan Siri 3. Peserta yang berjaya melengkapkan Siri 1 dan Siri 2 bagi setiap modul IAP akan diberi peluang/insentif untuk membentangkan kertas kerja atau berkongsi amalan terbaik masing-masing dalam program 8th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2023.