Image

UTLC UUM komited dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam menyokong aktiviti/program yang berkaitan pembelajaran, inovatif, kreativiti dan penyelidikan.